Miten valita käännöstoimisto tai muu käännöspalveluiden toimittaja?

Suomessa on paljon käännöstoimistoja, kääntäjiä ja muita käännösalan ammattilaisia. Osa heistä toimii itsenäisinä freelancer-kääntäjinä, osa työskentelee toimistoissa – valinnanvaraa riittää. Mistä siis tietää, keneltä työ kannattaa tilata? Miten käännöksen hinta muodostuu ja mitä edullisesta käännöksestä pitää tietää? Tässä tekstissä viitoitamme, miten asiaa kannattaa lähestyä.

 Miten käännöstoimisto kannattaa valita?

Miten kattavia käännöspalveluja tarvitset?

Jos tilaat käännöksiä yksityisenä ihmisenä tai pienen yrityksen edustajana, jolle käännättäminen on kertaluonteinen tarve, yksittäinen ammattitaitoinen freelancer-kääntäjä varmastikin täyttää tämän tarpeen. Mutta jos tiedät, että

 • tilaat käännöksiä toistuvasti
 • lähtö- tai kohdekieli vaihtelee
 • aihealueet vaihtelevat
 • käännettävät tekstit ovat sanamääräisesti isoja
 • tarvitset varsinaisen käännöksen lisäksi oheispalveluita, kuten termipankin ylläpitoa, tekstin taittoa tai editointia

uskomme, että tulet hyötymään isomman käännöstoimiston palveluista.

Vakiintuneiden verkostojensa kautta monet toimistot voivat tarjota nopealla aikataululla lähes kaikkien maailman kielten käännöksiä. Se on etu, kun tietty teksti täytyy käännättää useille eri kielille. Samoin toimistojen etuna on suuri käännöskapasiteetti. Yksittäinen kääntäjä ei välttämättä ole joka hetki käytettävissä, mutta toimistosta löytyy aina tekijä.

Toisaalta laaja tekstikokonaisuus voidaan tarvittaessa jakaa useiden eri tekijöiden työstettäväksi samaan aikaan, jolloin lopullinen käännös valmistuu nopeammin. Käännöksen jakaminen ei aina ole ihanteellinen ratkaisu tekstin yhtenäisyyden kannalta, mutta nykyisten pilvityökalujen ansiosta yhtenäisyyden ylläpito on kuitenkin helpompaa kuin aiemmin. Usealle kääntäjälle jakaminen on sitä paitsi ainoa järkevä toimintatapa, kun kokonaisuudet ovat todella laajoja.

Lue myös:

 

Miten varmistat kääntäjän osaamisen?

Käännösalalla ammatin harjoittaminen ei ole säänneltyä, ja kynnys käännöspalvelujen tarjoamiseen voi olla matala. Se kuitenkin tarkoittaa samalla sitä, että sinun käännösten ostajana täytyy olla tarkkana kääntäjää valitessasi. Kaikki kääntäjiksi ilmoittautuvat eivät välttämättä käännä ammattimaisesti.

Oikea, koulutettu ja kokenut ammattikääntäjä

 • tuntee kielen ja kulttuurin: ei käännä sanoja, vaan asiakokonaisuuksia
 • on usein erikoistunut jonkin tietyn ammattialan käännöksiin
 • kääntää ammattimaisella nopeudella
 • hallitsee eri tekstityypit, -tyylit ja äänensävyt eli tone-of-voicet
 • tuntee kohdekielen kieliopin ja oikeinkirjoituksen
 • hyödyntää tehoa ja laatua lisääviä käännösmuisteja ja muita työkaluja.

Ammattimaisen käännösjäljen tunnistaa usein kielen sujuvuudesta. Toisinaan näkee tekstejä, jotka ovat nimellisesti suomea, mutta joista lähtökielen lauserakenteet ja sanavalinnat paistavat selvästi läpi. Pahimmillaan käännökseksi tunnistettava kieli voi olla hyvin vieraannuttavaa, jopa karkottavaa.

Käännöstoimistot käyttävät tyypillisesti taitaviksi todettuja ammattilaisia, joiden kanssa yhteistyö on saattanut toimia jo vuosikausia ja/tai heillä on teetetty koekäännös ennen yhteistyön aloittamista. Toimisto toimii siis tietyllä tapaa portinvartijana ja laaduntarkkailijana. Kun tilaat käännöksen käännöstoimistosta, hyödyt näiden verkostoista ja olet laadun suhteen varmemmilla vesillä.

Lue myös:

 

Mikä on sopiva hinta käännöksestä?

Käännöspalveluihin pätee sama totuus kuin tuotteisiin ja palveluihin yleensäkin: halvimman hinnan tarjoava ratkaisu ei useinkaan takaa riittävää tarpeiden tyydytystä. Mihin hinnat sitten perustuvat ja miksi yksi käännös on erihintainen kuin toinen?

Hinnat vaihtelevat samallakin käännöspalveluiden toimittajalla muun muassa sen mukaan, mistä kielestä on kyse. Esimerkiksi Translatumin hinnanmuodostusta on avattu tässä käännöstoimiston hinnastoa käsittelevässä artikkelissa. Alalle on vakiintunut sanahinnoittelu, mikä onkin järkevää, koska se mahdollistaa kokonaiskustannusten helpon arvioinnin etukäteen.

Eri käännöstoimittajien välisissä hintavertailuissa kannattaa toiminnan ammattimaisuuden lisäksi huomioida, mitä hintaan sisältyy. Edullisimpiin tarjouksiin ei yleensä sisälly erillistä käännöksen oikolukua tai kielenhuoltoa, joka kuitenkin osaltaan on tärkeä käännöksen laatua edistävä tekijä. Sillä on erityistä merkitystä, jos tilaat esimerkiksi markkinointitekstien käännöksiä: käännöstoimiston kielenhuoltajan valmiiksi sujuvoittama teksti vaatii vähemmän jatkotyöstämistä kuin sellainen käännös, joka on toimitettu ilman erillistä tarkistuslukua. Toisaalta jos et tunne kohdekieltä etkä osaa arvioida käännöksen laatua itse, äidinkielisen kielenosaajan tekemä oikoluku tuo varmuutta prosessiin. 

Hintaa arvioitaessa huomiota kannattaa kiinnittää myös asiakaspalveluun ja asioinnin sujuvuuteen. Jos esimerkiksi matkan varrella ilmenee muuttuvia tekijöitä, onko selvää, mistä saa tukea ja apua? Voitko asioida äidinkielelläsi, ja miten asiat hoituvat?

 

Miten arvioit käännöspalvelun tarjoajan täsmällisyyttä ja luotettavuutta?

Toiminnan laadun ja luotettavuuden arviointiin parhaat työkalut ovat referenssit ja toimitusvarmuuteen liittyvät tilastotiedot.

Ensinnäkin jos käännöstoimisto voi osoittaa, että heillä on käännetty tietyn alan tekstejä ennenkin, se kertoo siitä, että alan sanasto ja termistö on heillä jo hallussa. Paljon voi päätellä myös siitä, mitkä muut asiakkaat palveluihin ovat luottaneet.

Toisaalta kannattaa myös pyytää statistiikkaa toimitusajoista ja -varmuudesta. Näillä asioilla on tärkeä merkitys etenkin silloin, kun käännöstyöllä on kiire. Huomattavan usein tarve käännöksille syntyy hyvin nopealla aikataululla – tunnistat ehkä itsekin tilanteen, jossa kohdekielinen dokumentti olisi oikeastaan tarvittu jo eilen.

Kun olet kerännyt listan kiinnostavista palveluntarjoajista, kysy heiltä:

 • Kauanko olette toimineet alalla?
 • Onko teillä kokemusta alan X käännöksistä? Voitteko esittää referenssejä?
 • Minkä tyyppisiä tekstejä käännätte eniten?
 • Miten tyytyväisiä nykyiset asiakkaanne ovat käännösten laatuun?
 • Voitteko esittää dokumentaatiota toimitusajoista ja -varmuudesta?

Lue myös: Kun käännöstyön aikataulu ei saa pettää

 

Miten palveluntarjoaja hoitaa salassapidon ja tietosuoja-asiat?

Toukokuussa 2018 voimaan tulleen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat ovat nousseet yhtä tärkeämpään asemaan. Kun yrityksesi ostaa teksteihin liittyviä palveluita ulkoiselta palveluntarjoajalta, kannattaa huomioida, millaisia tietoja lähtee talosta ulos näiden tekstien mukana ja miten palveluntarjoajat tietosuoja- ja salassapitoasioita hoitavat.

Selvitä siis käännöspalvelua valitessasi seuraavat seikat:

 • Täyttääkö käännöstoimisto tietosuoja-asetuksen vaatimukset itse?
 • Onko käännösprosessi tietoturvallinen?
 • Miten tietoturvallisia käytettävät projektinhallinta- ja käännöstyökalut ovat?
 • Miten hoidetaan käännöstyön salassapito?

Vielä tarkempia kysymyksiä osaat kysyä luettuasi artikkelimme GDPR ja tietosuoja: mitä nämä tarkoittavat käännösten kannalta.

 

Käännöstoimiston valitsijan muistilista

Lopuksi vielä avuksesi yhteenveto niistä kysymyksistä, joita käännöstoimistoa valitessa kannattaa miettiä:

 • Mitkä ovat käännöspalvelun todelliset resurssit? Vastaavatko ne tarpeisiisi?
 • Toimiiko palveluntarjoaja ammattimaisesti? Miten se hoitaa laadunvarmistuksen?
 • Millaista hinnoittelumallia käännöstoimisto käyttää? Mitä hintaan sisältyy? Onko se vertailukelpoinen?
 • Pystyykö käännöstoimisto tarjoamaan olennaisia referenssejä ja toimitusvarmuuteen liittyviä tietoja?
 • Miten tietosuoja ja tietoturva sekä käännettävien tekstien salassapito on hoidettu?

 

 

Haluatko tietää meistä lisää?

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö!