SKANDINAVISKA OCH BALTISKA SPRÅK

Alla översättningstjänster på en och samma adress: översättning och lokalisering, språkgranskning, copy editing och företagsanpassade ordlistor. 

ALLT FRÅN SMÅFÖRETAG TILL BÖRSBOLAG

Translatum har många års erfarenhet av att leverera översättningar till en lång rad företag och organisationer. Bland våra kunder finns bland annat IT-företag och företag inom verkstadsindustrin, hälso- och sjukvårdssektorn samt reklam- och kommunikationsbyråer. Dessutom är vi underleverantör till utvalda översättningsbyråer.

KOMPETENS OCH SPECIALOMRÅDEN

  • Tekniska dokument: monteringsanvisningar, manualer, service- och underhållsinstruktioner
  • Standarden Simplified Technical English (ASD-STE100)
  • Hälso- och sjukvårds- och medicinska texter, lokalisering av programvara samt avtalstexter

TRANSLATUM I KORTHET

  • Varje år levererar vi cirka 7 000 projekt till våra kunder
  • Vi översätter över 20 miljoner ord per år inom mer än 150 språkkombinationer
  • Vi levererar cirka 98 procent av alla projekt inom eller före utsatt tid!

VI REKRYTERAR KUNNIGA MEDARBETARE

Vi söker kontinuerligt nya samarbetspartners och frilansöversättare inom olika språkkombinationer. Du kan skicka oss en öppen ansökan och ditt cv till adressen recruit@translatum.fi. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare uppgifter.